Календарь. Первый этап

Дата
20.07.2018    Тур 01 Црвена ЗвездаДинамо Вр 3:0
20.07.2018    Тур 01 ВойводинаМладост 1:1
21.07.2018    Тур 01 ВождовацБачка 1:0
21.07.2018    Тур 01 НапредакРад 1:0
21.07.2018    Тур 01 ЧукаричкиЗемун 1:1
22.07.2018    Тур 01 РадникПартизан 1:0
22.07.2018    Тур 01 РадничкиПролетер 3:1
23.07.2018    Тур 01 Спартак СМачва 1:0
28.07.2018    Тур 02 ЗемунВойводина 1:1
28.07.2018    Тур 02 МладостРадник 1:0
28.07.2018    Тур 02 РадЧукарички 0:3
28.07.2018    Тур 02 МачваНапредак 1:0
28.07.2018    Тур 02 ПролетерВождовац 2:1
29.07.2018    Тур 02 БачкаСпартак С 2:1
29.07.2018    Тур 02 Динамо ВрПартизан 0:1
29.07.2018    Тур 02 Црвена ЗвездаРаднички 2:0
03.08.2018    Тур 03 ЧукаричкиМачва 1:0
04.08.2018    Тур 03 ВождовацЦрвена Звезда 1:2
04.08.2018    Тур 03 НапредакБачка 1:1
04.08.2018    Тур 03 РадникЗемун 2:1
05.08.2018    Тур 03 ПартизанМладост 0:0
05.08.2018    Тур 03 РадничкиДинамо Вр 2:0
05.08.2018    Тур 03 ВойводинаРад 1:2
06.08.2018    Тур 03 Спартак СПролетер 0:4
10.08.2018    Тур 04 РадничкиВождовац 1:0
11.08.2018    Тур 04 ПролетерНапредак 1:1
11.08.2018    Тур 04 Динамо ВрМладост 1:3
11.08.2018    Тур 04 РадРадник 3:1
11.08.2018    Тур 04 МачваВойводина 0:0
11.08.2018    Тур 04 БачкаЧукарички 1:1
12.08.2018    Тур 04 ЗемунПартизан 0:1
12.08.2018    Тур 04 Црвена ЗвездаСпартак С 3:0
18.08.2018    Тур 05 ЧукаричкиПролетер 1:0
18.08.2018    Тур 05 ВождовацДинамо Вр 2:0
18.08.2018    Тур 05 ВойводинаБачка 2:0
18.08.2018    Тур 05 МладостЗемун 2:1
19.08.2018    Тур 05 Спартак СРаднички 1:4
19.08.2018    Тур 05 РадникМачва 0:1
24.08.2018    Тур 06 ПролетерВойводина 0:1
25.08.2018    Тур 06 РадМладост 1:1
25.08.2018    Тур 06 БачкаРадник 1:0
25.08.2018    Тур 06 РадничкиНапредак 3:3
25.08.2018    Тур 06 Црвена ЗвездаЧукарички 2:1
26.08.2018    Тур 06 МачваПартизан 1:3
26.08.2018    Тур 06 Динамо ВрЗемун 1:0
26.08.2018    Тур 06 ВождовацСпартак С 0:0
31.08.2018    Тур 07 МладостМачва 1:2
01.09.2018    Тур 07 ЗемунРад 1:0
01.09.2018    Тур 07 ЧукаричкиРаднички 1:1
01.09.2018    Тур 07 НапредакВождовац 0:0
01.09.2018    Тур 07 РадникПролетер 0:0
02.09.2018    Тур 07 Спартак СДинамо Вр 2:0
02.09.2018    Тур 07 ВойводинаЦрвена Звезда 1:4
02.09.2018    Тур 07 ПартизанБачка 1:0
14.09.2018    Тур 08 РадничкиВойводина 1:0
15.09.2018    Тур 08 ПролетерПартизан 0:1
15.09.2018    Тур 08 Динамо ВрРад 0:1
15.09.2018    Тур 08 МачваЗемун 0:2
15.09.2018    Тур 08 БачкаМладост 0:2
15.09.2018    Тур 08 Црвена ЗвездаРадник 6:0
16.09.2018    Тур 08 Спартак СНапредак 0:1
16.09.2018    Тур 08 ВождовацЧукарички 1:3
19.09.2018    Тур 05 ПартизанРад 1:0
21.09.2018    Тур 09 ЧукаричкиСпартак С 3:1
22.09.2018    Тур 09 НапредакДинамо Вр 3:0
22.09.2018    Тур 09 ЗемунБачка 2:2
22.09.2018    Тур 09 ВойводинаВождовац 3:0
22.09.2018    Тур 09 РадникРаднички 1:2
22.09.2018    Тур 09 МладостПролетер 1:0
22.09.2018    Тур 09 РадМачва 1:0
23.09.2018    Тур 09 ПартизанЦрвена Звезда 1:1
26.09.2018    Тур 05 НапредакЦрвена Звезда 0:3
29.09.2018    Тур 10 Црвена ЗвездаМладост 2:1
30.09.2018    Тур 10 ПролетерЗемун 4:1
30.09.2018    Тур 10 Спартак СВойводина 0:1
30.09.2018    Тур 10 Динамо ВрМачва 1:0
30.09.2018    Тур 10 БачкаРад 1:0
30.09.2018    Тур 10 РадничкиПартизан 2:2
30.09.2018    Тур 10 ВождовацРадник 1:0
30.09.2018    Тур 10 НапредакЧукарички 1:1
05.10.2018    Тур 11 ПартизанВождовац 4:0
06.10.2018    Тур 11 РадникСпартак С 0:0
06.10.2018    Тур 11 МладостРаднички 0:1
06.10.2018    Тур 11 МачваБачка 2:0
06.10.2018    Тур 11 ЧукаричкиДинамо Вр 6:1
06.10.2018    Тур 11 ВойводинаНапредак 0:1
06.10.2018    Тур 11 РадПролетер 1:3
07.10.2018    Тур 11 ЗемунЦрвена Звезда 1:2
19.10.2018    Тур 12 ЧукаричкиВойводина 1:0
20.10.2018    Тур 12 ВождовацМладост 1:1
20.10.2018    Тур 12 ПролетерМачва 1:0
20.10.2018    Тур 12 Црвена ЗвездаРад 3:1
20.10.2018    Тур 12 РадничкиЗемун 2:0
20.10.2018    Тур 12 НапредакРадник 1:1
21.10.2018    Тур 12 Спартак СПартизан 0:0
21.10.2018    Тур 12 Динамо ВрБачка 1:1
27.10.2018    Тур 13 ЗемунВождовац 2:1
27.10.2018    Тур 13 ВойводинаДинамо Вр 2:0
27.10.2018    Тур 13 РадникЧукарички 1:0
27.10.2018    Тур 13 ПартизанНапредак 1:1
27.10.2018    Тур 13 РадРаднички 0:0
27.10.2018    Тур 13 БачкаПролетер 0:1
28.10.2018    Тур 13 МачваЦрвена Звезда 0:2
28.10.2018    Тур 13 МладостСпартак С 2:1
31.10.2018    Тур 14 Динамо ВрПролетер 2:4
31.10.2018    Тур 14 Спартак СЗемун 2:2
31.10.2018    Тур 14 РадничкиМачва 3:0
31.10.2018    Тур 14 ВождовацРад 2:0
31.10.2018    Тур 14 НапредакМладост 4:1
31.10.2018    Тур 14 ВойводинаРадник 1:0
31.10.2018    Тур 14 ЧукаричкиПартизан 1:1
31.10.2018    Тур 14 Црвена ЗвездаБачка 3:1
03.11.2018    Тур 15 ПролетерЦрвена Звезда 0:2
03.11.2018    Тур 15 РадникДинамо Вр 2:0
03.11.2018    Тур 15 МладостЧукарички 3:4
03.11.2018    Тур 15 БачкаРаднички 0:2
04.11.2018    Тур 15 ЗемунНапредак 0:2
04.11.2018    Тур 15 РадСпартак С 1:1
04.11.2018    Тур 15 МачваВождовац 2:0
04.11.2018    Тур 15 ПартизанВойводина 2:0
09.11.2018    Тур 16 ПролетерРаднички 1:2
10.11.2018    Тур 16 БачкаВождовац 1:0
10.11.2018    Тур 16 МачваСпартак С 0:0
10.11.2018    Тур 16 ЗемунЧукарички 0:3
10.11.2018    Тур 16 ПартизанРадник 2:0
10.11.2018    Тур 16 Динамо ВрЦрвена Звезда 0:3
10.11.2018    Тур 16 МладостВойводина 1:0
10.11.2018    Тур 16 РадНапредак 0:2
23.11.2018    Тур 17 ЧукаричкиРад 2:1
24.11.2018    Тур 17 НапредакМачва 2:0
24.11.2018    Тур 17 Спартак СБачка 3:0
24.11.2018    Тур 17 РадникМладост 1:0
24.11.2018    Тур 17 ВойводинаЗемун 0:0
24.11.2018    Тур 17 ВождовацПролетер 0:0
24.11.2018    Тур 17 РадничкиЦрвена Звезда 2:2
25.11.2018    Тур 17 ПартизанДинамо Вр 6:0
30.11.2018    Тур 18 БачкаНапредак 3:3
01.12.2018    Тур 18 РадВойводина 0:1
01.12.2018    Тур 18 ЗемунРадник 0:0
01.12.2018    Тур 18 МачваЧукарички 1:0
01.12.2018    Тур 18 МладостПартизан 1:1
01.12.2018    Тур 18 Динамо ВрРаднички 0:4
01.12.2018    Тур 18 ПролетерСпартак С 2:2
02.12.2018    Тур 18 Црвена ЗвездаВождовац 2:0
05.12.2018    Тур 19 МладостДинамо Вр 2:0
05.12.2018    Тур 19 РадникРад 1:0
05.12.2018    Тур 19 ВойводинаМачва 1:1
05.12.2018    Тур 19 ЧукаричкиБачка 3:0
05.12.2018    Тур 19 НапредакПролетер 1:1
05.12.2018    Тур 19 Спартак СЦрвена Звезда 1:3
05.12.2018    Тур 19 ВождовацРаднички 0:1
05.12.2018    Тур 19 ПартизанЗемун 1:0
08.12.2018    Тур 20 Црвена ЗвездаНапредак 3:0
09.12.2018    Тур 20 Динамо ВрВождовац 1:2
09.12.2018    Тур 20 РадничкиСпартак С 3:0
09.12.2018    Тур 20 МачваРадник 1:2
09.12.2018    Тур 20 ЗемунМладост 0:3
09.12.2018    Тур 20 ПролетерЧукарички 0:0
09.12.2018    Тур 20 БачкаВойводина 0:0
09.12.2018    Тур 20 РадПартизан 0:3
14.12.2018    Тур 21 ПартизанМачва 0:0
15.12.2018    Тур 21 РадникБачка 3:2
16.12.2018    Тур 21 Спартак СВождовац 3:2
16.12.2018    Тур 21 ВойводинаПролетер 0:0
16.12.2018    Тур 21 ЧукаричкиЦрвена Звезда 1:2
17.12.2018    Тур 21 ЗемунДинамо Вр 1:2
17.12.2018    Тур 21 МладостРад 0:0
17.12.2018    Тур 21 НапредакРаднички 1:2
15.02.2019    Тур 22 ВождовацНапредак 4:0
16.02.2019    Тур 22 БачкаПартизан 0:3
16.02.2019    Тур 22 ПролетерРадник 0:0
16.02.2019    Тур 22 МачваМладост 0:1
16.02.2019    Тур 22 РадничкиЧукарички 2:0
16.02.2019    Тур 22 Црвена ЗвездаВойводина 4:0
17.02.2019    Тур 22 Динамо ВрСпартак С 1:0
17.02.2019    Тур 22 РадЗемун 2:2
22.02.2019    Тур 23 ВойводинаРаднички 0:1
23.02.2019    Тур 23 ЗемунМачва 0:0
23.02.2019    Тур 23 МладостБачка 5:0
23.02.2019    Тур 23 НапредакСпартак С 0:0
23.02.2019    Тур 23 РадникЦрвена Звезда 0:1
23.02.2019    Тур 23 ПартизанПролетер 3:0
24.02.2019    Тур 23 ЧукаричкиВождовац 3:0
24.02.2019    Тур 23 РадДинамо Вр 1:1
01.03.2019    Тур 24 МачваРад 0:0
02.03.2019    Тур 24 Динамо ВрНапредак 4:0
02.03.2019    Тур 24 Спартак СЧукарички 1:2
02.03.2019    Тур 24 ВождовацВойводина 1:0
02.03.2019    Тур 24 РадничкиРадник 4:1
02.03.2019    Тур 24 ПролетерМладост 2:0
02.03.2019    Тур 24 Црвена ЗвездаПартизан 1:1
03.03.2019    Тур 24 БачкаЗемун 2:0
06.03.2019    Тур 25 ЗемунПролетер 0:0
06.03.2019    Тур 25 МачваДинамо Вр 0:0
06.03.2019    Тур 25 РадБачка 1:1
06.03.2019    Тур 25 МладостЦрвена Звезда 1:3
06.03.2019    Тур 25 РадникВождовац 2:1
06.03.2019    Тур 25 ЧукаричкиНапредак 2:1
06.03.2019    Тур 25 ПартизанРаднички 0:1
06.03.2019    Тур 25 ВойводинаСпартак С 1:2
09.03.2019    Тур 26 РадничкиМладост 1:0
09.03.2019    Тур 26 НапредакВойводина 0:0
09.03.2019    Тур 26 Црвена ЗвездаЗемун 4:0
10.03.2019    Тур 26 Динамо ВрЧукарички 0:0
10.03.2019    Тур 26 Спартак СРадник 3:2
10.03.2019    Тур 26 ВождовацПартизан 1:0
10.03.2019    Тур 26 ПролетерРад 0:0
10.03.2019    Тур 26 БачкаМачва 0:1
15.03.2019    Тур 27 БачкаДинамо Вр 5:1
16.03.2019    Тур 27 ЗемунРаднички 0:1
16.03.2019    Тур 27 ПартизанСпартак С 1:3
16.03.2019    Тур 27 РадникНапредак 1:0
16.03.2019    Тур 27 МачваПролетер 2:1
17.03.2019    Тур 27 РадЦрвена Звезда 0:3
17.03.2019    Тур 27 МладостВождовац 3:1
17.03.2019    Тур 27 ВойводинаЧукарички 0:0
29.03.2019    Тур 28 ПролетерБачка 3:0
30.03.2019    Тур 28 Динамо ВрВойводина 1:3
30.03.2019    Тур 28 Спартак СМладост 1:0
30.03.2019    Тур 28 ЧукаричкиРадник 2:0
30.03.2019    Тур 28 РадничкиРад 2:0
30.03.2019    Тур 28 Црвена ЗвездаМачва 2:1
31.03.2019    Тур 28 НапредакПартизан 1:0
31.03.2019    Тур 28 ВождовацЗемун 3:1
03.04.2019    Тур 29 РадВождовац 0:1
03.04.2019    Тур 29 ЗемунСпартак С 0:2
03.04.2019    Тур 29 БачкаЦрвена Звезда 1:3
03.04.2019    Тур 29 ПролетерДинамо Вр 0:0
03.04.2019    Тур 29 МачваРаднички 0:0
03.04.2019    Тур 29 МладостНапредак 2:0
03.04.2019    Тур 29 РадникВойводина 0:1
03.04.2019    Тур 29 ПартизанЧукарички 3:2
07.04.2019    Тур 30 Динамо ВрРадник 0:3
07.04.2019    Тур 30 ВойводинаПартизан 3:2
07.04.2019    Тур 30 ЧукаричкиМладост 0:0
07.04.2019    Тур 30 НапредакЗемун 1:0
07.04.2019    Тур 30 Спартак СРад 1:0
07.04.2019    Тур 30 ВождовацМачва 1:0
07.04.2019    Тур 30 РадничкиБачка 5:1
07.04.2019    Тур 30 Црвена ЗвездаПролетер 4:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2020.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх