Календарь

Дата
03.03.2018    Тур 02 КурессаареТранс 0:5
03.03.2018    Тур 02 ФлораТулевик 1:0
03.03.2018    Тур 02 ФКИ ЛевадияПайде 1:1
03.03.2018    Тур 02 Калев ТТаммека 0:1
04.03.2018    Тур 02 Нымме КальюВапрус 7:0
09.03.2018    Тур 03 ФлораПайде 6:0
10.03.2018    Тур 03 ВапрусТаммека 0:1
10.03.2018    Тур 03 ТулевикКалев Т 1:0
10.03.2018    Тур 03 ТрансНымме Калью 2:2
11.03.2018    Тур 03 ФКИ ЛевадияКурессааре 4:0
13.03.2018    Тур 04 ПайдеВапрус 2:2
13.03.2018    Тур 04 Калев ТТранс 1:2
14.03.2018    Тур 04 ТаммекаФКИ Левадия 0:3
14.03.2018    Тур 04 КурессаареТулевик 3:1
14.03.2018    Тур 04 Нымме КальюФлора 2:0
16.03.2018    Тур 05 ТрансПайде 1:0
17.03.2018    Тур 05 Калев ТКурессааре 5:0
17.03.2018    Тур 05 ФлораВапрус 5:0
17.03.2018    Тур 05 ТулевикФКИ Левадия 0:7
18.03.2018    Тур 05 Нымме КальюТаммека 1:0
30.03.2018    Тур 06 КурессаареТаммека 0:4
31.03.2018    Тур 06 ПайдеНымме Калью 1:4
31.03.2018    Тур 06 ВапрусТулевик 1:1
31.03.2018    Тур 06 ФКИ ЛевадияТранс 5:0
01.04.2018    Тур 06 ФлораКалев Т 1:0
03.04.2018    Тур 07 ТаммекаПайде 5:2
03.04.2018    Тур 07 ТрансТулевик 2:0
04.04.2018    Тур 07 КурессаареФлора 0:7
04.04.2018    Тур 07 Калев ТВапрус 4:2
04.04.2018    Тур 07 ФКИ ЛевадияНымме Калью 2:2
07.04.2018    Тур 08 ВапрусФКИ Левадия 0:5
07.04.2018    Тур 08 ПайдеКурессааре 3:1
07.04.2018    Тур 08 ФлораТранс 0:0
07.04.2018    Тур 08 ТулевикТаммека 0:2
08.04.2018    Тур 08 Нымме КальюКалев Т 3:0
13.04.2018    Тур 09 Калев ТПайде 2:3
14.04.2018    Тур 09 ТаммекаТранс 1:1
14.04.2018    Тур 09 ТулевикНымме Калью 0:6
14.04.2018    Тур 09 ФКИ ЛевадияФлора 2:1
15.04.2018    Тур 09 ВапрусКурессааре 1:1
20.04.2018    Тур 10 ТаммекаВапрус 4:2
21.04.2018    Тур 10 ТулевикФлора 0:6
21.04.2018    Тур 10 КурессаареНымме Калью 0:3
21.04.2018    Тур 10 ТрансКалев Т 2:2
22.04.2018    Тур 10 ПайдеФКИ Левадия 1:3
27.04.2018    Тур 11 Нымме КальюТранс 5:2
28.04.2018    Тур 11 ПайдеФлора 0:2
28.04.2018    Тур 11 КурессаареКалев Т 1:0
28.04.2018    Тур 11 ФКИ ЛевадияТаммека 3:1
29.04.2018    Тур 11 ТулевикВапрус 2:1
01.05.2018    Тур 12 ТаммекаКурессааре 1:2
01.05.2018    Тур 12 ТрансФКИ Левадия 1:1
02.05.2018    Тур 12 ВапрусПайде 1:1
02.05.2018    Тур 12 Калев ТТулевик 1:2
02.05.2018    Тур 12 ФлораНымме Калью 3:3
04.05.2018    Тур 13 ТрансКурессааре 3:0
05.05.2018    Тур 13 Калев ТФлора 1:3
05.05.2018    Тур 13 ФКИ ЛевадияТулевик 5:0
05.05.2018    Тур 13 ВапрусНымме Калью 0:6
06.05.2018    Тур 13 ПайдеТаммека 3:3
11.05.2018    Тур 14 ФКИ ЛевадияКалев Т 3:0
11.05.2018    Тур 14 ТаммекаНымме Калью 1:1
12.05.2018    Тур 14 ВапрусФлора 1:8
12.05.2018    Тур 14 ТулевикТранс 0:6
13.05.2018    Тур 14 КурессаареПайде 1:4
15.05.2018    Тур 15 ТрансТаммека 4:1
15.05.2018    Тур 15 Нымме КальюФКИ Левадия 2:1
16.05.2018    Тур 15 ФлораКурессааре 2:1
18.05.2018    Тур 15 ТулевикПайде 1:1
20.05.2018    Тур 15 ВапрусКалев Т 0:4
22.05.2018    Тур 16 ПайдеТранс 0:2
22.05.2018    Тур 16 ТаммекаТулевик 0:0
23.05.2018    Тур 16 Калев ТНымме Калью 2:2
23.05.2018    Тур 16 КурессаареВапрус 1:3
23.05.2018    Тур 16 ФлораФКИ Левадия 2:2
26.05.2018    Тур 17 ФКИ ЛевадияВапрус 6:1
26.05.2018    Тур 17 ТулевикКурессааре 1:3
26.05.2018    Тур 17 ТрансФлора 2:4
26.05.2018    Тур 17 Нымме КальюПайде 3:2
27.05.2018    Тур 17 Калев ТТаммека 2:1
05.06.2018    Тур 01 ПайдеТулевик 4:0
05.06.2018    Тур 01 Калев ТФКИ Левадия 0:4
06.06.2018    Тур 01 Нымме КальюКурессааре 8:3
06.06.2018    Тур 01 ТрансВапрус 6:0
06.06.2018    Тур 01 ФлораТаммека 3:1
12.06.2018    Тур 18 Нымме КальюТулевик 8:2
12.06.2018    Тур 18 ВапрусТранс 0:4
12.06.2018    Тур 18 КурессаареФКИ Левадия 1:1
12.06.2018    Тур 18 ПайдеКалев Т 2:0
13.06.2018    Тур 18 ТаммекаФлора 0:3
20.07.2018    Тур 19 ФлораТулевик 4:0
21.07.2018    Тур 19 Калев ТКурессааре 3:0
22.07.2018    Тур 19 ФКИ ЛевадияПайде 4:0
22.07.2018    Тур 19 ВапрусТаммека 1:1
22.07.2018    Тур 19 ТрансНымме Калью 0:3
27.07.2018    Тур 20 ТулевикКалев Т 2:2
28.07.2018    Тур 20 Нымме КальюФКИ Левадия 1:0
28.07.2018    Тур 20 ТаммекаТранс 2:1
29.07.2018    Тур 20 ПайдеКурессааре 2:1
03.08.2018    Тур 21 ТулевикВапрус 1:1
04.08.2018    Тур 21 ТрансПайде 1:2
05.08.2018    Тур 21 Нымме КальюКалев Т 1:1
05.08.2018    Тур 21 КурессаареФлора 0:4
05.08.2018    Тур 21 ФКИ ЛевадияТаммека 0:1
10.08.2018    Тур 22 ПайдеФлора 3:3
10.08.2018    Тур 22 Нымме КальюКурессааре 4:0
11.08.2018    Тур 22 ФКИ ЛевадияТранс 6:1
11.08.2018    Тур 22 ТаммекаТулевик 1:0
12.08.2018    Тур 22 ВапрусКалев Т 2:4
17.08.2018    Тур 23 ТрансТулевик 4:1
17.08.2018    Тур 23 КурессаареТаммека 1:3
18.08.2018    Тур 23 ПайдеНымме Калью 0:3
19.08.2018    Тур 23 ВапрусФКИ Левадия 0:4
19.08.2018    Тур 23 ФлораКалев Т 3:1
24.08.2018    Тур 24 ФлораТаммека 5:0
25.08.2018    Тур 24 ТулевикПайде 0:3
25.08.2018    Тур 24 Нымме КальюВапрус 4:0
25.08.2018    Тур 24 ФКИ ЛевадияКурессааре 4:0
25.08.2018    Тур 24 Калев ТТранс 0:1
28.08.2018    Тур 25 ТулевикНымме Калью 2:5
28.08.2018    Тур 25 КурессаареТранс 0:3
28.08.2018    Тур 25 ВапрусПайде 0:3
28.08.2018    Тур 25 ТаммекаКалев Т 1:0
29.08.2018    Тур 25 ФлораФКИ Левадия 3:0
31.08.2018    Тур 26 ТрансВапрус 1:1
01.09.2018    Тур 26 КурессаареТулевик 1:4
01.09.2018    Тур 26 ПайдеТаммека 2:1
01.09.2018    Тур 26 ФКИ ЛевадияКалев Т 3:2
02.09.2018    Тур 26 Нымме КальюФлора 1:1
14.09.2018    Тур 27 ТаммекаНымме Калью 0:1
15.09.2018    Тур 27 Калев ТПайде 1:2
15.09.2018    Тур 27 ФлораТранс 2:2
15.09.2018    Тур 27 ВапрусКурессааре 3:1
16.09.2018    Тур 27 ТулевикФКИ Левадия 0:4
18.09.2018    Тур 28 КурессаареНымме Калью 2:4
18.09.2018    Тур 28 ТрансТаммека 2:1
19.09.2018    Тур 28 ФКИ ЛевадияВапрус 4:0
19.09.2018    Тур 28 Калев ТТулевик 0:2
19.09.2018    Тур 28 ФлораПайде 7:2
22.09.2018    Тур 29 ТулевикТаммека 3:2
22.09.2018    Тур 29 КурессаареФКИ Левадия 0:5
22.09.2018    Тур 29 ПайдеТранс 2:5
22.09.2018    Тур 29 ФлораВапрус 3:0
23.09.2018    Тур 29 Калев ТНымме Калью 0:2
28.09.2018    Тур 30 ТрансКурессааре 2:1
29.09.2018    Тур 30 ПайдеФКИ Левадия 1:4
29.09.2018    Тур 30 Нымме КальюТулевик 4:0
29.09.2018    Тур 30 ТаммекаВапрус 5:0
30.09.2018    Тур 30 Калев ТФлора 2:2
02.10.2018    Тур 31 КурессаареПайде 1:3
02.10.2018    Тур 31 ВапрусТулевик 0:3
03.10.2018    Тур 31 ТрансКалев Т 3:2
03.10.2018    Тур 31 ТаммекаФлора 0:4
03.10.2018    Тур 31 ФКИ ЛевадияНымме Калью 0:0
06.10.2018    Тур 32 ТулевикКурессааре 1:2
06.10.2018    Тур 32 ВапрусТранс 0:1
06.10.2018    Тур 32 Калев ТФКИ Левадия 1:4
06.10.2018    Тур 32 ТаммекаПайде 1:1
07.10.2018    Тур 32 ФлораНымме Калью 2:2
20.10.2018    Тур 33 КурессаареКалев Т 3:3
20.10.2018    Тур 33 ПайдеВапрус 2:1
20.10.2018    Тур 33 ТрансФлора 1:2
21.10.2018    Тур 33 ФКИ ЛевадияТулевик 2:1
21.10.2018    Тур 33 Нымме КальюТаммека 2:2
23.10.2018    Тур 20 ВапрусФлора 0:6
26.10.2018    Тур 34 Нымме КальюПайде 0:0
27.10.2018    Тур 34 ФлораКурессааре 4:0
27.10.2018    Тур 34 Калев ТВапрус 5:0
28.10.2018    Тур 34 ТулевикТранс 4:1
28.10.2018    Тур 34 ТаммекаФКИ Левадия 0:3
02.11.2018    Тур 35 ВапрусНымме Калью 0:5
03.11.2018    Тур 35 ТулевикФлора 1:3
03.11.2018    Тур 35 ТаммекаКурессааре 6:1
03.11.2018    Тур 35 ТрансФКИ Левадия 1:2
04.11.2018    Тур 35 ПайдеКалев Т 2:2
10.11.2018    Тур 36 ФКИ ЛевадияФлора 2:1
10.11.2018    Тур 36 Нымме КальюТранс 4:1
10.11.2018    Тур 36 ТаммекаКалев Т 2:1
10.11.2018    Тур 36 ПайдеТулевик 4:1
10.11.2018    Тур 36 КурессаареВапрус 2:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2020.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх