Календарь

Дата
01.04.2018    Тур 01 ХекенКальмар 1:0
01.04.2018    Тур 01 ТреллеборгГетеборг 1:3
01.04.2018    Тур 01 ХаммарбюСириус 3:1
01.04.2018    Тур 01 ЭстерсундЮргорден 0:1
02.04.2018    Тур 01 АИКДалкурд 2:0
02.04.2018    Тур 01 НоррчепингБроммапойкарна 2:1
02.04.2018    Тур 01 ЭльфсборгМальме 1:2
02.04.2018    Тур 01 СундсвалльЭребру 0:0
07.04.2018    Тур 02 ЭребруНоррчепинг 1:1
08.04.2018    Тур 02 ЮргорденТреллеборг 1:1
08.04.2018    Тур 02 КальмарЭльфсборг 1:0
08.04.2018    Тур 02 ДалкурдЭстерсунд 3:0
09.04.2018    Тур 02 БроммапойкарнаХекен 2:0
09.04.2018    Тур 02 МальмеАИК 1:1
10.04.2018    Тур 02 ГетеборгХаммарбю 1:2
13.04.2018    Тур 03 СундсвалльМальме 2:2
13.04.2018    Тур 03 ТреллеборгЭребру 1:2
14.04.2018    Тур 03 ЭльфсборгСириус 0:1
14.04.2018    Тур 03 ХекенДалкурд 3:0
15.04.2018    Тур 03 АИКЮргорден 2:0
15.04.2018    Тур 03 НоррчепингКальмар 3:1
15.04.2018    Тур 03 ЭстерсундГетеборг 2:1
16.04.2018    Тур 03 ХаммарбюБроммапойкарна 4:0
17.04.2018    Тур 04 СундсвалльТреллеборг 1:0
18.04.2018    Тур 04 ЮргорденМальме 3:0
18.04.2018    Тур 04 КальмарЭстерсунд 1:1
18.04.2018    Тур 04 ЭребруАИК 1:1
18.04.2018    Тур 04 СириусХекен 0:0
19.04.2018    Тур 04 БроммапойкарнаЭльфсборг 0:2
19.04.2018    Тур 04 ГетеборгДалкурд 1:0
19.04.2018    Тур 04 ХаммарбюНоррчепинг 2:1
21.04.2018    Тур 05 ЭстерсундЭребру 0:2
22.04.2018    Тур 05 ДалкурдСундсвалль 2:2
22.04.2018    Тур 05 ХекенХаммарбю 2:2
22.04.2018    Тур 05 АИКГетеборг 2:0
22.04.2018    Тур 05 ТреллеборгКальмар 0:1
23.04.2018    Тур 05 ЭльфсборгЮргорден 2:2
23.04.2018    Тур 05 МальмеБроммапойкарна 3:1
23.04.2018    Тур 05 НоррчепингСириус 1:0
27.04.2018    Тур 06 АИКСириус 2:0
28.04.2018    Тур 06 ГетеборгХекен 2:1
29.04.2018    Тур 06 ЮргорденХаммарбю 1:2
29.04.2018    Тур 06 СундсвалльЭльфсборг 2:1
29.04.2018    Тур 06 КальмарМальме 3:0
29.04.2018    Тур 06 НоррчепингТреллеборг 1:2
30.04.2018    Тур 06 БроммапойкарнаЭстерсунд 0:4
30.04.2018    Тур 06 ЭребруДалкурд 3:2
02.05.2018    Тур 16 СириусАИК 2:3
03.05.2018    Тур 16 МальмеЮргорден 1:0
05.05.2018    Тур 07 ХаммарбюСундсвалль 4:3
05.05.2018    Тур 07 ЭстерсундНоррчепинг 0:2
06.05.2018    Тур 07 БроммапойкарнаЮргорден 1:0
06.05.2018    Тур 07 ДалкурдКальмар 1:2
06.05.2018    Тур 07 ЭльфсборгАИК 0:0
06.05.2018    Тур 07 ТреллеборгХекен 0:3
07.05.2018    Тур 07 МальмеГетеборг 1:2
07.05.2018    Тур 07 СириусЭребру 2:4
12.05.2018    Тур 08 СундсвалльБроммапойкарна 3:0
13.05.2018    Тур 08 ЮргорденДалкурд 1:0
13.05.2018    Тур 08 ГетеборгНоррчепинг 0:2
13.05.2018    Тур 08 ЭребруХаммарбю 1:2
13.05.2018    Тур 08 ТреллеборгМальме 1:0
14.05.2018    Тур 08 АИКЭстерсунд 1:1
14.05.2018    Тур 08 ХекенЭльфсборг 5:0
14.05.2018    Тур 08 КальмарСириус 1:0
16.05.2018    Тур 10 ХаммарбюМальме 3:2
17.05.2018    Тур 09 ЮргорденЭребру 2:0
18.05.2018    Тур 09 БроммапойкарнаКальмар 2:1
19.05.2018    Тур 09 СириусТреллеборг 1:1
19.05.2018    Тур 09 СундсвалльЭстерсунд 2:3
19.05.2018    Тур 09 НоррчепингДалкурд 4:2
20.05.2018    Тур 09 ХаммарбюАИК 0:1
20.05.2018    Тур 09 МальмеХекен 2:0
21.05.2018    Тур 09 ЭльфсборгГетеборг 1:1
22.05.2018    Тур 10 ЭребруКальмар 2:1
23.05.2018    Тур 10 ХекенАИК 1:1
23.05.2018    Тур 10 НоррчепингСундсвалль 1:0
23.05.2018    Тур 10 ЭстерсундСириус 5:2
24.05.2018    Тур 10 ДалкурдЭльфсборг 1:4
24.05.2018    Тур 10 ГетеборгЮргорден 1:3
24.05.2018    Тур 10 ТреллеборгБроммапойкарна 2:1
26.05.2018    Тур 11 АИКНоррчепинг 3:3
26.05.2018    Тур 11 ЭстерсундХекен 2:0
27.05.2018    Тур 11 КальмарХаммарбю 1:1
27.05.2018    Тур 11 МальмеДалкурд 1:1
27.05.2018    Тур 11 СундсвалльГетеборг 2:0
27.05.2018    Тур 11 БроммапойкарнаЭребру 0:0
27.05.2018    Тур 11 ЭльфсборгТреллеборг 2:1
27.05.2018    Тур 11 СириусЮргорден 1:5
03.07.2018    Тур 02 СириусСундсвалль 1:3
07.07.2018    Тур 12 СириусМальме 0:4
07.07.2018    Тур 12 ДалкурдБроммапойкарна 3:0
07.07.2018    Тур 12 ХекенСундсвалль 3:0
07.07.2018    Тур 12 ТреллеборгАИК 1:4
08.07.2018    Тур 12 ГетеборгКальмар 1:3
08.07.2018    Тур 12 ЮргорденНоррчепинг 1:1
08.07.2018    Тур 12 ЭребруЭльфсборг 1:2
09.07.2018    Тур 12 ХаммарбюЭстерсунд 1:2
14.07.2018    Тур 13 БроммапойкарнаСириус 0:1
14.07.2018    Тур 13 ДалкурдТреллеборг 2:2
14.07.2018    Тур 13 МальмеЭстерсунд 1:1
14.07.2018    Тур 13 ГетеборгЭребру 2:0
15.07.2018    Тур 13 КальмарЮргорден 0:1
15.07.2018    Тур 13 НоррчепингХекен 2:1
15.07.2018    Тур 13 СундсвалльАИК 0:1
16.07.2018    Тур 13 ЭльфсборгХаммарбю 0:0
21.07.2018    Тур 14 ЭребруМальме 1:2
21.07.2018    Тур 14 ЭстерсундТреллеборг 4:1
21.07.2018    Тур 14 КальмарСундсвалль 0:2
22.07.2018    Тур 14 АИКБроммапойкарна 5:1
22.07.2018    Тур 14 ЮргорденХекен 2:1
22.07.2018    Тур 14 СириусГетеборг 3:2
23.07.2018    Тур 14 ХаммарбюДалкурд 4:1
23.07.2018    Тур 14 НоррчепингЭльфсборг 1:0
28.07.2018    Тур 15 ГетеборгБроммапойкарна 3:0
28.07.2018    Тур 15 ЭстерсундЭльфсборг 1:0
28.07.2018    Тур 15 ДалкурдСириус 1:3
28.07.2018    Тур 15 МальмеНоррчепинг 2:1
29.07.2018    Тур 15 АИККальмар 1:0
29.07.2018    Тур 15 ЮргорденСундсвалль 1:1
29.07.2018    Тур 15 ХекенЭребру 1:1
30.07.2018    Тур 15 ТреллеборгХаммарбю 1:3
04.08.2018    Тур 16 БроммапойкарнаДалкурд 2:1
04.08.2018    Тур 16 КальмарГетеборг 2:1
05.08.2018    Тур 16 ХаммарбюТреллеборг 1:0
05.08.2018    Тур 16 ЭребруХекен 1:2
06.08.2018    Тур 16 ЭльфсборгЭстерсунд 0:2
06.08.2018    Тур 16 СундсвалльНоррчепинг 1:1
10.08.2018    Тур 17 ДалкурдМальме 0:1
10.08.2018    Тур 17 ГетеборгСириус 2:3
11.08.2018    Тур 17 ЭребруБроммапойкарна 0:1
12.08.2018    Тур 17 ХекенЮргорден 5:0
12.08.2018    Тур 17 ЭстерсундКальмар 2:0
12.08.2018    Тур 17 АИКЭльфсборг 1:0
13.08.2018    Тур 17 НоррчепингХаммарбю 0:0
13.08.2018    Тур 17 ТреллеборгСундсвалль 1:6
17.08.2018    Тур 18 СириусДалкурд 2:3
18.08.2018    Тур 18 МальмеТреллеборг 3:0
19.08.2018    Тур 18 ЭльфсборгНоррчепинг 0:1
19.08.2018    Тур 18 СундсвалльХекен 0:2
19.08.2018    Тур 18 БроммапойкарнаАИК 0:2
19.08.2018    Тур 18 ЮргорденКальмар 0:2
20.08.2018    Тур 18 ГетеборгЭстерсунд 2:1
20.08.2018    Тур 18 ХаммарбюЭребру 2:0
26.08.2018    Тур 19 ХекенБроммапойкарна 6:0
26.08.2018    Тур 19 МальмеСириус 5:0
26.08.2018    Тур 19 ЭстерсундСундсвалль 1:2
26.08.2018    Тур 19 АИКТреллеборг 2:0
26.08.2018    Тур 19 ЮргорденЭльфсборг 2:2
27.08.2018    Тур 19 ДалкурдХаммарбю 2:3
27.08.2018    Тур 19 КальмарЭребру 0:1
27.08.2018    Тур 19 НоррчепингГетеборг 2:1
31.08.2018    Тур 20 ТреллеборгНоррчепинг 1:1
01.09.2018    Тур 20 АИКХекен 3:0
01.09.2018    Тур 20 ЭребруЭстерсунд 2:1
02.09.2018    Тур 20 БроммапойкарнаМальме 0:3
02.09.2018    Тур 20 ДалкурдГетеборг 1:1
02.09.2018    Тур 20 ХаммарбюЮргорден 1:3
02.09.2018    Тур 20 ЭльфсборгКальмар 1:1
02.09.2018    Тур 20 СундсвалльСириус 4:0
15.09.2018    Тур 21 ЭребруСундсвалль 2:1
15.09.2018    Тур 21 ЭстерсундМальме 2:3
16.09.2018    Тур 21 НоррчепингАИК 2:0
16.09.2018    Тур 21 ЮргорденБроммапойкарна 0:1
16.09.2018    Тур 21 ГетеборгЭльфсборг 2:2
17.09.2018    Тур 21 ХекенТреллеборг 2:1
17.09.2018    Тур 21 КальмарДалкурд 0:0
17.09.2018    Тур 21 СириусХаммарбю 1:1
21.09.2018    Тур 22 БроммапойкарнаСундсвалль 1:3
22.09.2018    Тур 22 ЭльфсборгЭребру 1:0
22.09.2018    Тур 22 СириусЭстерсунд 0:1
22.09.2018    Тур 22 ТреллеборгЮргорден 0:3
22.09.2018    Тур 22 ДалкурдНоррчепинг 0:2
23.09.2018    Тур 22 АИКХаммарбю 1:0
23.09.2018    Тур 22 МальмеКальмар 4:0
24.09.2018    Тур 22 ХекенГетеборг 4:1
25.09.2018    Тур 23 ЭребруСириус 0:0
26.09.2018    Тур 23 ХаммарбюЭльфсборг 0:1
26.09.2018    Тур 23 НоррчепингМальме 3:1
26.09.2018    Тур 23 ЭстерсундБроммапойкарна 3:1
26.09.2018    Тур 23 СундсвалльЮргорден 1:1
26.09.2018    Тур 23 ТреллеборгДалкурд 0:1
27.09.2018    Тур 23 ГетеборгАИК 0:2
27.09.2018    Тур 23 КальмарХекен 1:2
29.09.2018    Тур 24 СириусНоррчепинг 1:1
30.09.2018    Тур 24 ДалкурдАИК 0:4
30.09.2018    Тур 24 КальмарБроммапойкарна 1:1
30.09.2018    Тур 24 ЮргорденЭстерсунд 0:2
30.09.2018    Тур 24 МальмеСундсвалль 0:0
01.10.2018    Тур 24 ЭльфсборгХекен 0:3
01.10.2018    Тур 24 ХаммарбюГетеборг 3:0
01.10.2018    Тур 24 ЭребруТреллеборг 4:0
05.10.2018    Тур 25 ЭстерсундДалкурд 3:0
06.10.2018    Тур 25 СириусЭльфсборг 4:2
06.10.2018    Тур 25 ГетеборгТреллеборг 2:2
07.10.2018    Тур 25 ХекенМальме 1:1
07.10.2018    Тур 25 АИКЭребру 1:1
07.10.2018    Тур 25 БроммапойкарнаХаммарбю 2:4
07.10.2018    Тур 25 НоррчепингЮргорден 1:1
08.10.2018    Тур 25 СундсвалльКальмар 2:0
20.10.2018    Тур 26 МальмеХаммарбю 2:1
20.10.2018    Тур 26 ДалкурдЭребру 1:0
21.10.2018    Тур 26 ЮргорденАИК 0:0
21.10.2018    Тур 26 ХекенЭстерсунд 2:0
21.10.2018    Тур 26 ЭльфсборгСундсвалль 2:0
21.10.2018    Тур 26 КальмарНоррчепинг 1:2
21.10.2018    Тур 26 ТреллеборгСириус 1:2
22.10.2018    Тур 26 БроммапойкарнаГетеборг 0:2
26.10.2018    Тур 27 ГетеборгСундсвалль 1:2
26.10.2018    Тур 27 ТреллеборгЭльфсборг 2:2
27.10.2018    Тур 27 ДалкурдХекен 0:5
28.10.2018    Тур 27 ХаммарбюКальмар 0:0
28.10.2018    Тур 27 ЭребруЮргорден 1:1
28.10.2018    Тур 27 НоррчепингЭстерсунд 4:2
28.10.2018    Тур 27 СириусБроммапойкарна 4:2
29.10.2018    Тур 27 АИКМальме 1:1
30.10.2018    Тур 28 ЭльфсборгДалкурд 0:0
31.10.2018    Тур 28 БроммапойкарнаНоррчепинг 0:1
31.10.2018    Тур 28 ЮргорденГетеборг 2:0
31.10.2018    Тур 28 ХекенСириус 2:1
31.10.2018    Тур 28 КальмарТреллеборг 2:1
31.10.2018    Тур 28 СундсвалльХаммарбю 2:3
01.11.2018    Тур 28 МальмеЭребру 4:0
01.11.2018    Тур 28 ЭстерсундАИК 1:2
04.11.2018    Тур 29 ГетеборгМальме 0:3
04.11.2018    Тур 29 НоррчепингЭребру 3:2
04.11.2018    Тур 29 АИКСундсвалль 0:0
04.11.2018    Тур 29 ХаммарбюХекен 1:0
05.11.2018    Тур 29 ДалкурдЮргорден 1:2
05.11.2018    Тур 29 ЭльфсборгБроммапойкарна 1:2
05.11.2018    Тур 29 СириусКальмар 1:1
05.11.2018    Тур 29 ТреллеборгЭстерсунд 0:1
11.11.2018    Тур 30 БроммапойкарнаТреллеборг 3:0
11.11.2018    Тур 30 ЮргорденСириус 1:0
11.11.2018    Тур 30 ХекенНоррчепинг 0:1
11.11.2018    Тур 30 КальмарАИК 0:1
11.11.2018    Тур 30 МальмеЭльфсборг 2:0
11.11.2018    Тур 30 ЭребруГетеборг 1:3
11.11.2018    Тур 30 ЭстерсундХаммарбю 3:3
11.11.2018    Тур 30 СундсвалльДалкурд 0:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2020.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх