Календарь

Дата
10.08.2018    Тур 01 БенфикаВитория Г 3:2
11.08.2018    Тур 01 Витория САвиш 2:0
11.08.2018    Тур 01 ТонделаБелененсеш 0:1
11.08.2018    Тур 01 ПортуШавиш 5:0
12.08.2018    Тур 01 МаритимуСанта-Клара 1:0
12.08.2018    Тур 01 ФейренсеРиу Ави 2:0
12.08.2018    Тур 01 МорейренсеСпортинг Л 1:3
12.08.2018    Тур 01 БрагаНасьонал 4:2
13.08.2018    Тур 01 ПортимоненсеБоавишта 0:2
17.08.2018    Тур 02 АвишТондела 2:2
18.08.2018    Тур 02 ШавишПортимоненсе 2:0
18.08.2018    Тур 02 БоавиштаБенфика 0:2
18.08.2018    Тур 02 Спортинг ЛВитория С 2:1
19.08.2018    Тур 02 Риу АвиМаритиму 3:1
19.08.2018    Тур 02 НасьоналМорейренсе 1:2
19.08.2018    Тур 02 БелененсешПорту 2:3
19.08.2018    Тур 02 Санта-КлараБрага 3:3
20.08.2018    Тур 02 Витория ГФейренсе 0:1
24.08.2018    Тур 03 МаритимуШавиш 2:1
25.08.2018    Тур 03 ПортимоненсеСанта-Клара 2:2
25.08.2018    Тур 03 БенфикаСпортинг Л 1:1
25.08.2018    Тур 03 ПортуВитория Г 2:3
26.08.2018    Тур 03 Витория СНасьонал 1:2
26.08.2018    Тур 03 ФейренсеБоавишта 1:1
26.08.2018    Тур 03 ТонделаРиу Ави 1:1
26.08.2018    Тур 03 БрагаАвиш 3:1
27.08.2018    Тур 03 МорейренсеБелененсеш 1:1
31.08.2018    Тур 04 ШавишБрага 0:1
31.08.2018    Тур 04 Витория ГТондела 1:0
01.09.2018    Тур 04 БелененсешВитория С 0:0
01.09.2018    Тур 04 Санта-КлараБоавишта 4:2
01.09.2018    Тур 04 Спортинг ЛФейренсе 1:0
02.09.2018    Тур 04 Риу АвиПортимоненсе 2:1
02.09.2018    Тур 04 АвишМаритиму 0:1
02.09.2018    Тур 04 НасьоналБенфика 0:4
02.09.2018    Тур 04 ПортуМорейренсе 3:0
21.09.2018    Тур 05 БоавиштаШавиш 1:2
22.09.2018    Тур 05 Санта-КлараРиу Ави 1:3
22.09.2018    Тур 05 МаритимуБелененсеш 0:0
22.09.2018    Тур 05 Витория СПорту 0:2
23.09.2018    Тур 05 ТонделаМорейренсе 2:0
23.09.2018    Тур 05 ФейренсеНасьонал 0:0
23.09.2018    Тур 05 БенфикаАвиш 2:0
23.09.2018    Тур 05 ПортимоненсеВитория Г 3:2
24.09.2018    Тур 05 БрагаСпортинг Л 1:0
27.09.2018    Тур 06 ШавишБенфика 2:2
28.09.2018    Тур 06 ПортуТондела 1:0
29.09.2018    Тур 06 МорейренсеФейренсе 1:0
29.09.2018    Тур 06 Риу АвиБоавишта 2:1
29.09.2018    Тур 06 Спортинг ЛМаритиму 2:0
30.09.2018    Тур 06 НасьоналСанта-Клара 0:3
30.09.2018    Тур 06 Витория ГВитория С 1:1
30.09.2018    Тур 06 БелененсешБрага 0:3
01.10.2018    Тур 06 АвишПортимоненсе 3:0
05.10.2018    Тур 07 ТонделаНасьонал 1:1
05.10.2018    Тур 07 Санта-КлараШавиш 1:0
05.10.2018    Тур 07 ФейренсеБелененсеш 0:0
06.10.2018    Тур 07 Витория СМорейренсе 3:0
06.10.2018    Тур 07 МаритимуВитория Г 1:3
06.10.2018    Тур 07 БрагаРиу Ави 1:1
07.10.2018    Тур 07 БоавиштаАвиш 1:0
07.10.2018    Тур 07 БенфикаПорту 1:0
07.10.2018    Тур 07 ПортимоненсеСпортинг Л 4:2
26.10.2018    Тур 08 НасьоналПортимоненсе 0:1
26.10.2018    Тур 08 Витория ГБрага 1:1
27.10.2018    Тур 08 АвишСанта-Клара 1:2
27.10.2018    Тур 08 Риу АвиШавиш 1:0
27.10.2018    Тур 08 БелененсешБенфика 2:0
28.10.2018    Тур 08 МорейренсеМаритиму 1:0
28.10.2018    Тур 08 ТонделаВитория С 1:2
28.10.2018    Тур 08 ПортуФейренсе 2:0
28.10.2018    Тур 08 Спортинг ЛБоавишта 3:0
02.11.2018    Тур 09 БенфикаМорейренсе 1:3
03.11.2018    Тур 09 ПортимоненсеБелененсеш 1:1
03.11.2018    Тур 09 МаритимуПорту 0:2
03.11.2018    Тур 09 БоавиштаВитория Г 0:0
04.11.2018    Тур 09 ФейренсеТондела 2:4
04.11.2018    Тур 09 Санта-КлараСпортинг Л 1:2
04.11.2018    Тур 09 БрагаВитория С 2:1
05.11.2018    Тур 09 Риу АвиНасьонал 3:3
06.11.2018    Тур 09 ШавишАвиш 1:2
09.11.2018    Тур 10 МорейренсеПортимоненсе 2:0
10.11.2018    Тур 10 Витория СФейренсе 2:1
10.11.2018    Тур 10 БелененсешБоавишта 0:0
10.11.2018    Тур 10 АвишРиу Ави 2:1
10.11.2018    Тур 10 НасьоналМаритиму 1:0
10.11.2018    Тур 10 ПортуБрага 1:0
11.11.2018    Тур 10 Витория ГСанта-Клара 2:0
11.11.2018    Тур 10 ТонделаБенфика 1:3
11.11.2018    Тур 10 Спортинг ЛШавиш 2:1
30.11.2018    Тур 11 Санта-КлараБелененсеш 2:3
01.12.2018    Тур 11 МаритимуВитория С 0:1
01.12.2018    Тур 11 БенфикаФейренсе 4:0
01.12.2018    Тур 11 БрагаМорейренсе 2:0
02.12.2018    Тур 11 ПортимоненсеТондела 3:2
02.12.2018    Тур 11 АвишНасьонал 2:3
02.12.2018    Тур 11 ШавишВитория Г 0:1
02.12.2018    Тур 11 БоавиштаПорту 0:1
03.12.2018    Тур 11 Риу АвиСпортинг Л 1:3
07.12.2018    Тур 12 ПортуПортимоненсе 4:1
08.12.2018    Тур 12 БелененсешШавиш 1:0
08.12.2018    Тур 12 ТонделаБрага 0:1
08.12.2018    Тур 12 Витория СБенфика 0:1
09.12.2018    Тур 12 НасьоналБоавишта 0:0
09.12.2018    Тур 12 МорейренсеСанта-Клара 0:1
09.12.2018    Тур 12 Витория ГРиу Ави 3:2
09.12.2018    Тур 12 Спортинг ЛАвиш 4:1
10.12.2018    Тур 12 ФейренсеМаритиму 1:1
14.12.2018    Тур 13 ПортимоненсеВитория С 3:1
15.12.2018    Тур 13 БрагаФейренсе 4:0
15.12.2018    Тур 13 ШавишМорейренсе 1:2
15.12.2018    Тур 13 БоавиштаТондела 2:0
15.12.2018    Тур 13 АвишВитория Г 1:1
15.12.2018    Тур 13 Санта-КлараПорту 1:2
16.12.2018    Тур 13 Риу АвиБелененсеш 2:2
16.12.2018    Тур 13 МаритимуБенфика 0:1
16.12.2018    Тур 13 Спортинг ЛНасьонал 5:2
22.12.2018    Тур 14 Витория ССанта-Клара 0:2
22.12.2018    Тур 14 ТонделаМаритиму 2:1
22.12.2018    Тур 14 ФейренсеПортимоненсе 0:1
22.12.2018    Тур 14 БелененсешАвиш 5:2
22.12.2018    Тур 14 МорейренсеБоавишта 2:1
23.12.2018    Тур 14 НасьоналШавиш 2:0
23.12.2018    Тур 14 ПортуРиу Ави 2:1
23.12.2018    Тур 14 БенфикаБрага 6:2
23.12.2018    Тур 14 Витория ГСпортинг Л 1:0
02.01.2019    Тур 15 Санта-КлараТондела 1:2
02.01.2019    Тур 15 НасьоналВитория Г 1:0
02.01.2019    Тур 15 БоавиштаВитория С 1:0
02.01.2019    Тур 15 БрагаМаритиму 2:0
02.01.2019    Тур 15 ПортимоненсеБенфика 2:0
02.01.2019    Тур 15 Риу АвиМорейренсе 1:2
03.01.2019    Тур 15 ШавишФейренсе 0:0
03.01.2019    Тур 15 Спортинг ЛБелененсеш 2:1
03.01.2019    Тур 15 АвишПорту 0:1
05.01.2019    Тур 16 МаритимуПортимоненсе 2:1
06.01.2019    Тур 16 Витория СШавиш 0:0
06.01.2019    Тур 16 ФейренсеСанта-Клара 2:2
06.01.2019    Тур 16 БелененсешВитория Г 1:0
06.01.2019    Тур 16 БенфикаРиу Ави 4:2
06.01.2019    Тур 16 БрагаБоавишта 1:0
07.01.2019    Тур 16 МорейренсеАвиш 1:0
07.01.2019    Тур 16 ТонделаСпортинг Л 2:1
08.01.2019    Тур 16 ПортуНасьонал 3:1
10.01.2019    Тур 17 ПортимоненсеБрага 1:1
11.01.2019    Тур 17 Санта-КлараБенфика 0:2
11.01.2019    Тур 17 АвишФейренсе 1:1
12.01.2019    Тур 17 Витория ГМорейренсе 1:0
12.01.2019    Тур 17 Спортинг ЛПорту 0:0
12.01.2019    Тур 17 БоавиштаМаритиму 0:1
13.01.2019    Тур 17 НасьоналБелененсеш 0:1
13.01.2019    Тур 17 ШавишТондела 2:1
13.01.2019    Тур 17 Риу АвиВитория С 1:1
18.01.2019    Тур 18 НасьоналБрага 0:3
18.01.2019    Тур 18 ШавишПорту 1:4
19.01.2019    Тур 18 Витория ГБенфика 0:1
19.01.2019    Тур 18 БелененсешТондела 2:2
19.01.2019    Тур 18 Спортинг ЛМорейренсе 2:1
19.01.2019    Тур 18 Санта-КлараМаритиму 0:1
20.01.2019    Тур 18 АвишВитория С 2:1
20.01.2019    Тур 18 БоавиштаПортимоненсе 0:2
20.01.2019    Тур 18 Риу АвиФейренсе 0:0
28.01.2019    Тур 19 МаритимуРиу Ави 0:2
28.01.2019    Тур 19 МорейренсеНасьонал 2:1
28.01.2019    Тур 19 ТонделаАвиш 0:2
29.01.2019    Тур 19 ФейренсеВитория Г 1:2
29.01.2019    Тур 19 ПортимоненсеШавиш 0:1
29.01.2019    Тур 19 БенфикаБоавишта 5:1
30.01.2019    Тур 19 БрагаСанта-Клара 1:0
30.01.2019    Тур 19 Витория ССпортинг Л 1:1
31.01.2019    Тур 19 ПортуБелененсеш 3:0
01.02.2019    Тур 20 Риу АвиТондела 2:2
02.02.2019    Тур 20 ШавишМаритиму 1:0
02.02.2019    Тур 20 БоавиштаФейренсе 2:0
02.02.2019    Тур 20 АвишБрага 0:2
03.02.2019    Тур 20 Санта-КлараПортимоненсе 2:1
03.02.2019    Тур 20 НасьоналВитория С 0:0
03.02.2019    Тур 20 Спортинг ЛБенфика 2:4
03.02.2019    Тур 20 Витория ГПорту 0:0
04.02.2019    Тур 20 БелененсешМорейренсе 0:1
08.02.2019    Тур 21 МорейренсеПорту 1:1
09.02.2019    Тур 21 МаритимуАвиш 0:1
09.02.2019    Тур 21 ПортимоненсеРиу Ави 0:1
09.02.2019    Тур 21 ТонделаВитория Г 1:0
10.02.2019    Тур 21 БрагаШавиш 2:1
10.02.2019    Тур 21 БоавиштаСанта-Клара 1:0
10.02.2019    Тур 21 БенфикаНасьонал 10:0
10.02.2019    Тур 21 ФейренсеСпортинг Л 1:3
11.02.2019    Тур 21 Витория СБелененсеш 0:0
15.02.2019    Тур 22 Риу АвиСанта-Клара 1:2
16.02.2019    Тур 22 НасьоналФейренсе 4:0
16.02.2019    Тур 22 Витория ГПортимоненсе 2:0
16.02.2019    Тур 22 ПортуВитория С 2:0
17.02.2019    Тур 22 МорейренсеТондела 2:0
17.02.2019    Тур 22 БелененсешМаритиму 0:1
17.02.2019    Тур 22 ШавишБоавишта 1:1
17.02.2019    Тур 22 Спортинг ЛБрага 3:0
18.02.2019    Тур 22 АвишБенфика 0:3
22.02.2019    Тур 23 БрагаБелененсеш 0:2
23.02.2019    Тур 23 ТонделаПорту 0:3
23.02.2019    Тур 23 ФейренсеМорейренсе 1:3
23.02.2019    Тур 23 ПортимоненсеАвиш 1:1
23.02.2019    Тур 23 Витория СВитория Г 1:1
24.02.2019    Тур 23 Санта-КлараНасьонал 2:0
24.02.2019    Тур 23 БоавиштаРиу Ави 1:0
25.02.2019    Тур 23 МаритимуСпортинг Л 0:0
26.02.2019    Тур 23 БенфикаШавиш 4:0
01.03.2019    Тур 24 АвишБоавишта 2:0
02.03.2019    Тур 24 НасьоналТондела 3:2
02.03.2019    Тур 24 МорейренсеВитория С 1:1
02.03.2019    Тур 24 ПортуБенфика 1:2
03.03.2019    Тур 24 ШавишСанта-Клара 0:0
03.03.2019    Тур 24 БелененсешФейренсе 4:0
03.03.2019    Тур 24 Риу АвиБрага 1:2
03.03.2019    Тур 24 Спортинг ЛПортимоненсе 3:1
04.03.2019    Тур 24 Витория ГМаритиму 1:0
08.03.2019    Тур 25 ШавишРиу Ави 1:1
09.03.2019    Тур 25 МаритимуМорейренсе 3:2
09.03.2019    Тур 25 БрагаВитория Г 1:0
09.03.2019    Тур 25 БоавиштаСпортинг Л 1:2
10.03.2019    Тур 25 Санта-КлараАвиш 0:0
10.03.2019    Тур 25 ПортимоненсеНасьонал 5:1
10.03.2019    Тур 25 Витория СТондела 0:0
10.03.2019    Тур 25 ФейренсеПорту 1:2
11.03.2019    Тур 25 БенфикаБелененсеш 2:2
15.03.2019    Тур 26 Спортинг ЛСанта-Клара 1:0
16.03.2019    Тур 26 БелененсешПортимоненсе 2:2
16.03.2019    Тур 26 Витория СБрага 0:1
16.03.2019    Тур 26 Витория ГБоавишта 3:1
16.03.2019    Тур 26 ПортуМаритиму 3:0
17.03.2019    Тур 26 АвишШавиш 0:1
17.03.2019    Тур 26 НасьоналРиу Ави 0:1
17.03.2019    Тур 26 МорейренсеБенфика 0:4
17.03.2019    Тур 26 ТонделаФейренсе 1:1
29.03.2019    Тур 27 ПортимоненсеМорейренсе 0:2
30.03.2019    Тур 27 БрагаПорту 2:3
30.03.2019    Тур 27 ШавишСпортинг Л 1:3
30.03.2019    Тур 27 Санта-КлараВитория Г 1:0
30.03.2019    Тур 27 БенфикаТондела 1:0
31.03.2019    Тур 27 МаритимуНасьонал 3:2
31.03.2019    Тур 27 Риу АвиАвиш 0:2
31.03.2019    Тур 27 БоавиштаБелененсеш 2:0
01.04.2019    Тур 27 ФейренсеВитория С 0:1
05.04.2019    Тур 28 ПортуБоавишта 2:0
06.04.2019    Тур 28 БелененсешСанта-Клара 1:1
06.04.2019    Тур 28 НасьоналАвиш 0:0
06.04.2019    Тур 28 Витория ГШавиш 4:0
06.04.2019    Тур 28 МорейренсеБрага 1:0
07.04.2019    Тур 28 Витория СМаритиму 1:0
07.04.2019    Тур 28 ФейренсеБенфика 1:4
07.04.2019    Тур 28 Спортинг ЛРиу Ави 3:0
08.04.2019    Тур 28 ТонделаПортимоненсе 3:2
12.04.2019    Тур 29 ШавишБелененсеш 2:2
13.04.2019    Тур 29 Санта-КлараМорейренсе 1:1
13.04.2019    Тур 29 ПортимоненсеПорту 0:3
13.04.2019    Тур 29 АвишСпортинг Л 1:3
14.04.2019    Тур 29 Риу АвиВитория Г 2:1
14.04.2019    Тур 29 МаритимуФейренсе 2:0
14.04.2019    Тур 29 БоавиштаНасьонал 1:0
14.04.2019    Тур 29 БрагаТондела 3:0
14.04.2019    Тур 29 БенфикаВитория С 4:2
19.04.2019    Тур 30 Витория СПортимоненсе 1:1
19.04.2019    Тур 30 ТонделаБоавишта 1:0
19.04.2019    Тур 30 НасьоналСпортинг Л 0:1
19.04.2019    Тур 30 Витория ГАвиш 0:2
20.04.2019    Тур 30 БелененсешРиу Ави 1:3
20.04.2019    Тур 30 МорейренсеШавиш 0:1
20.04.2019    Тур 30 ФейренсеБрага 0:2
20.04.2019    Тур 30 ПортуСанта-Клара 1:0
22.04.2019    Тур 30 БенфикаМаритиму 6:0
26.04.2019    Тур 31 Риу АвиПорту 2:2
27.04.2019    Тур 31 Санта-КлараВитория С 0:0
27.04.2019    Тур 31 ПортимоненсеФейренсе 1:0
27.04.2019    Тур 31 Спортинг ЛВитория Г 2:0
27.04.2019    Тур 31 АвишБелененсеш 3:0
28.04.2019    Тур 31 ШавишНасьонал 4:1
28.04.2019    Тур 31 МаритимуТондела 2:0
28.04.2019    Тур 31 БрагаБенфика 1:4
28.04.2019    Тур 31 БоавиштаМорейренсе 3:1
03.05.2019    Тур 32 МорейренсеРиу Ави 1:2
04.05.2019    Тур 32 ФейренсеШавиш 4:4
04.05.2019    Тур 32 МаритимуБрага 1:0
04.05.2019    Тур 32 БенфикаПортимоненсе 5:1
04.05.2019    Тур 32 ПортуАвиш 4:0
05.05.2019    Тур 32 ТонделаСанта-Клара 1:3
05.05.2019    Тур 32 БелененсешСпортинг Л 1:8
05.05.2019    Тур 32 Витория ГНасьонал 2:2
06.05.2019    Тур 32 Витория СБоавишта 0:3
10.05.2019    Тур 33 АвишМорейренсе 0:1
11.05.2019    Тур 33 Санта-КлараФейренсе 4:4
11.05.2019    Тур 33 ПортимоненсеМаритиму 3:2
11.05.2019    Тур 33 БоавиштаБрага 4:2
11.05.2019    Тур 33 Спортинг ЛТондела 1:1
12.05.2019    Тур 33 ШавишВитория С 1:2
12.05.2019    Тур 33 Витория ГБелененсеш 5:1
12.05.2019    Тур 33 НасьоналПорту 0:4
12.05.2019    Тур 33 Риу АвиБенфика 2:3
16.05.2019    Тур 34 БелененсешНасьонал 3:0
17.05.2019    Тур 34 БрагаПортимоненсе 2:0
18.05.2019    Тур 34 ФейренсеАвиш 2:1
18.05.2019    Тур 34 МаритимуБоавишта 0:1
18.05.2019    Тур 34 Витория СРиу Ави 1:3
18.05.2019    Тур 34 БенфикаСанта-Клара 4:1
18.05.2019    Тур 34 ПортуСпортинг Л 2:1
19.05.2019    Тур 34 ТонделаШавиш 5:2
19.05.2019    Тур 34 МорейренсеВитория Г 1:3
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2020.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх