Календарь

Дата
21.07.2023    Тур 01 Динамо МКраснодар 1:3 T
22.07.2023    Тур 01 УралЦСКА 2:1 T
22.07.2023    Тур 01 Пари ННЗенит 0:2 T
22.07.2023    Тур 01 ЛокомотивРубин 2:2 T
22.07.2023    Тур 01 АхматКрылья Советов 1:2 T
23.07.2023    Тур 01 Спартак МОренбург 3:2 T
23.07.2023    Тур 01 РостовФакел 2:1 T
23.07.2023    Тур 01 СочиБалтика 2:0 T
29.07.2023    Тур 02 Крылья СоветовДинамо М 3:3 T
29.07.2023    Тур 02 УралПари НН 0:0 T
29.07.2023    Тур 02 РостовЗенит 1:1 T
30.07.2023    Тур 02 РубинОренбург 1:1 T
30.07.2023    Тур 02 ФакелЛокомотив 1:4 T
30.07.2023    Тур 02 КраснодарСочи 2:0 T
30.07.2023    Тур 02 АхматЦСКА 2:3 T
31.07.2023    Тур 02 Спартак МБалтика 2:1 T
04.08.2023    Тур 03 КраснодарПари НН 1:0 T
05.08.2023    Тур 03 Крылья СоветовРостов 5:1 T
05.08.2023    Тур 03 РубинСпартак М 1:4 T
05.08.2023    Тур 03 ОренбургУрал 0:2 T
05.08.2023    Тур 03 ЦСКАЛокомотив 4:1 T
06.08.2023    Тур 03 БалтикаФакел 2:1 T
06.08.2023    Тур 03 ЗенитДинамо М 2:3 T
06.08.2023    Тур 03 СочиАхмат 1:2 T
11.08.2023    Тур 04 УралСпартак М 3:2 T
12.08.2023    Тур 04 ЛокомотивКрылья Советов 1:1 T
12.08.2023    Тур 04 ОренбургКраснодар 0:2 T
12.08.2023    Тур 04 РостовРубин 3:0 T
13.08.2023    Тур 04 Динамо МБалтика 2:0 T
13.08.2023    Тур 04 ЗенитФакел 2:0 T
13.08.2023    Тур 04 ЦСКАСочи 3:1 T
14.08.2023    Тур 04 Пари ННАхмат 2:0 T
18.08.2023    Тур 05 РубинКрылья Советов 2:1 T
19.08.2023    Тур 05 Динамо МЦСКА 2:1 T
19.08.2023    Тур 05 БалтикаУрал 0:1 T
19.08.2023    Тур 05 КраснодарЛокомотив 1:1 T
19.08.2023    Тур 05 СочиРостов 4:0 T
20.08.2023    Тур 05 ФакелПари НН 2:0 T
20.08.2023    Тур 05 Спартак МЗенит 1:3 T
20.08.2023    Тур 05 АхматОренбург 4:0 T
25.08.2023    Тур 06 ОренбургЦСКА 1:1 T
25.08.2023    Тур 06 ФакелКраснодар 0:0 T
26.08.2023    Тур 06 ЗенитУрал 4:0 T
26.08.2023    Тур 06 РубинДинамо М 2:2 T
26.08.2023    Тур 06 Спартак МАхмат 0:0 T
26.08.2023    Тур 06 Пари ННРостов 1:0 T
27.08.2023    Тур 06 Крылья СоветовБалтика 2:1 T
27.08.2023    Тур 06 СочиЛокомотив 0:1 T
02.09.2023    Тур 07 УралАхмат 0:1 T
02.09.2023    Тур 07 Пари ННРубин 2:1 T
02.09.2023    Тур 07 Крылья СоветовФакел 3:0 T
02.09.2023    Тур 07 КраснодарСпартак М 2:0 T
03.09.2023    Тур 07 ОренбургСочи 3:0 T
03.09.2023    Тур 07 ЛокомотивБалтика 3:2 T
03.09.2023    Тур 07 ЦСКАЗенит 1:1 T
03.09.2023    Тур 07 РостовДинамо М 1:2 T
15.09.2023    Тур 08 Динамо МПари НН 1:1 T
16.09.2023    Тур 08 ЦСКАКрылья Советов 2:2 T
16.09.2023    Тур 08 АхматКраснодар 1:1 T
16.09.2023    Тур 08 Спартак МСочи 1:0 T
16.09.2023    Тур 08 БалтикаРостов 2:2 T
17.09.2023    Тур 08 УралФакел 0:0 T
17.09.2023    Тур 08 РубинЗенит 0:3 T
17.09.2023    Тур 08 ЛокомотивОренбург 0:2 T
23.09.2023    Тур 09 Крылья СоветовСочи 2:1 T
23.09.2023    Тур 09 БалтикаАхмат 1:0 T
23.09.2023    Тур 09 Спартак МДинамо М 1:0 T
24.09.2023    Тур 09 Пари ННОренбург 3:1 T
24.09.2023    Тур 09 ЗенитЛокомотив 1:2 T
24.09.2023    Тур 09 РостовЦСКА 3:3 T
24.09.2023    Тур 09 КраснодарУрал 2:0 T
25.09.2023    Тур 09 ФакелРубин 0:1 T
29.09.2023    Тур 10 РостовУрал 2:2 T
30.09.2023    Тур 10 ОренбургЗенит 3:1 T
30.09.2023    Тур 10 ЛокомотивПари НН 1:0 T
30.09.2023    Тур 10 РубинКраснодар 0:2 T
30.09.2023    Тур 10 ЦСКАБалтика 1:0 T
01.10.2023    Тур 10 ФакелСочи 2:0 T
01.10.2023    Тур 10 Крылья СоветовСпартак М 4:0 T
01.10.2023    Тур 10 АхматДинамо М 1:1 T
07.10.2023    Тур 11 УралЛокомотив 2:2 T
07.10.2023    Тур 11 СочиЗенит 0:2 T
07.10.2023    Тур 11 БалтикаОренбург 1:0 T
07.10.2023    Тур 11 КраснодарРостов 3:2 T
08.10.2023    Тур 11 Пари ННКрылья Советов 2:0 T
08.10.2023    Тур 11 Динамо МФакел 0:0 T
08.10.2023    Тур 11 Спартак МЦСКА 2:2 T
08.10.2023    Тур 11 АхматРубин 0:1 T
21.10.2023    Тур 12 ОренбургФакел 1:2 T
21.10.2023    Тур 12 РубинЦСКА 0:0 T
21.10.2023    Тур 12 ЛокомотивДинамо М 0:0 T
21.10.2023    Тур 12 БалтикаКраснодар 2:2 T
22.10.2023    Тур 12 УралСочи 1:4 T
22.10.2023    Тур 12 Спартак МПари НН 2:0 T
22.10.2023    Тур 12 ЗенитКрылья Советов 3:1 T
22.10.2023    Тур 12 РостовАхмат 3:0 T
27.10.2023    Тур 13 РубинБалтика 1:0 T
28.10.2023    Тур 13 ФакелСпартак М 2:0 T
28.10.2023    Тур 13 РостовЛокомотив 1:0 T
28.10.2023    Тур 13 Крылья СоветовОренбург 1:1 T
28.10.2023    Тур 13 ЗенитАхмат 2:1 T
29.10.2023    Тур 13 Пари ННСочи 1:0 T
29.10.2023    Тур 13 Динамо МУрал 2:1 T
29.10.2023    Тур 13 ЦСКАКраснодар 1:0 T
04.11.2023    Тур 14 АхматФакел 1:2 T
04.11.2023    Тур 14 БалтикаЗенит 0:2 T
05.11.2023    Тур 14 КраснодарКрылья Советов 2:1 T
05.11.2023    Тур 14 ЦСКАПари НН 3:2 T
05.11.2023    Тур 14 ЛокомотивСпартак М 1:1 T
06.11.2023    Тур 14 ОренбургРостов 1:1 T
06.11.2023    Тур 14 УралРубин 0:1 T
06.11.2023    Тур 14 СочиДинамо М 3:3 T
11.11.2023    Тур 15 Крылья СоветовУрал 3:1 T
11.11.2023    Тур 15 ФакелЦСКА 1:1 T
11.11.2023    Тур 15 ЛокомотивАхмат 2:1 T
11.11.2023    Тур 15 ЗенитКраснодар 1:1 T
12.11.2023    Тур 15 Пари ННБалтика 0:0 T
12.11.2023    Тур 15 Динамо МОренбург 2:0 T
12.11.2023    Тур 15 СочиРубин 0:2 T
12.11.2023    Тур 15 Спартак МРостов 2:1 T
25.11.2023    Тур 16 Крылья СоветовЛокомотив 3:3 T
25.11.2023    Тур 16 ЗенитСочи 3:0 T
25.11.2023    Тур 16 ЦСКАДинамо М 2:3 T
25.11.2023    Тур 16 БалтикаСпартак М 0:2 T
26.11.2023    Тур 16 ОренбургАхмат 1:1 T
26.11.2023    Тур 16 УралКраснодар 3:1 T
26.11.2023    Тур 16 РубинФакел 1:0 T
26.11.2023    Тур 16 РостовПари НН 1:0 T
02.12.2023    Тур 17 ФакелБалтика 0:0 T
02.12.2023    Тур 17 СочиКрылья Советов 0:2 T
02.12.2023    Тур 17 Пари ННУрал 1:0 T
03.12.2023    Тур 17 ЦСКАРостов 2:0 T
03.12.2023    Тур 17 КраснодарОренбург 2:1 T
03.12.2023    Тур 17 ЛокомотивЗенит 3:1 T
03.12.2023    Тур 17 АхматСпартак М 2:1 T
04.12.2023    Тур 17 Динамо МРубин 1:0 T
08.12.2023    Тур 18 ЛокомотивУрал 2:0 T
09.12.2023    Тур 18 Спартак МКрылья Советов 3:0 T
09.12.2023    Тур 18 АхматРостов 0:0 T
09.12.2023    Тур 18 ЗенитПари НН 1:0 T
10.12.2023    Тур 18 ФакелДинамо М 1:1 T
10.12.2023    Тур 18 СочиОренбург 1:1 T
10.12.2023    Тур 18 КраснодарЦСКА 1:0 T
10.12.2023    Тур 18 БалтикаРубин 0:1 T
01.03    Тур 19 РостовКрылья Советов 2:0 T
02.03    Тур 19 ЦСКАОренбург 1:1 T
02.03    Тур 19 КраснодарРубин 1:1 T
02.03    Тур 19 АхматУрал 1:0 T
02.03    Тур 19 ЗенитСпартак М 0:0 T
03.03    Тур 19 Пари ННФакел 1:1 T
03.03    Тур 19 Динамо МЛокомотив 2:1 T
03.03    Тур 19 БалтикаСочи 0:0 T
08.03    Тур 20 Крылья СоветовЦСКА 0:2 T
08.03    Тур 20 РостовКраснодар 2:1 T
09.03    Тур 20 УралЗенит 1:4 T
09.03    Тур 20 РубинПари НН 0:1 T
09.03    Тур 20 Динамо МАхмат 2:0 T
10.03    Тур 20 ОренбургБалтика 1:0 T
10.03    Тур 20 ЛокомотивСочи 2:2 T
10.03    Тур 20 Спартак МФакел 0:2 T
29.03    Тур 22 Динамо МРостов 1:4 T
30.03    Тур 22 Крылья СоветовЗенит 1:1 T
30.03    Тур 22 СочиЦСКА 2:2 T
30.03    Тур 22 БалтикаПари НН 2:0 T
30.03    Тур 22 Спартак МУрал 0:0 T
31.03    Тур 22 ФакелОренбург 0:0 T
31.03    Тур 22 РубинАхмат 2:1 T
31.03    Тур 22 ЛокомотивКраснодар 1:1 T
06.04    Тур 23 УралКрылья Советов 1:2 T
06.04    Тур 23 Пари ННКраснодар 3:4 T
06.04    Тур 23 РостовСочи 2:2 T
07.04    Тур 23 ЦСКАФакел 4:1 T
07.04    Тур 23 ЗенитБалтика 1:0 T
07.04    Тур 23 АхматЛокомотив 0:2 T
07.04    Тур 23 Динамо МСпартак М 1:2 T
08.04    Тур 23 ОренбургРубин 3:0 T
13.04    Тур 24 СочиСпартак М 1:0 T
13.04    Тур 24 АхматБалтика 1:7 T
13.04    Тур 24 КраснодарЗенит 1:2 T
13.04    Тур 24 ЛокомотивЦСКА 3:3 T
14.04    Тур 24 ОренбургПари НН 3:1 T
14.04    Тур 24 УралДинамо М 2:1 T
14.04    Тур 24 ФакелРостов 0:1 T
14.04    Тур 24 Крылья СоветовРубин 2:0 T
19.04    Тур 25 КраснодарФакел 2:0 T
20.04    Тур 25 РубинЛокомотив 1:1 T
20.04    Тур 25 БалтикаКрылья Советов 2:1 T
20.04    Тур 25 ЦСКААхмат 1:2 T
21.04    Тур 25 Пари ННДинамо М 1:4 T
21.04    Тур 25 ЗенитОренбург 1:0 T
21.04    Тур 25 СочиУрал 2:2 T
21.04    Тур 25 РостовСпартак М 1:5 T
24.04    Тур 21 ОренбургДинамо М 1:2 T
24.04    Тур 21 Пари ННЛокомотив 2:3 T
24.04    Тур 21 ЗенитРубин 0:2 T
24.04    Тур 21 КраснодарБалтика 3:2 T
25.04    Тур 21 УралРостов 0:1 T
25.04    Тур 21 ФакелКрылья Советов 0:1 T
25.04    Тур 21 ЦСКАСпартак М 0:0 T
25.04    Тур 21 АхматСочи 1:0 T
28.04    Тур 26 АхматПари НН 5:1 T
28.04    Тур 26 Спартак МЛокомотив 3:2 T
28.04    Тур 26 Динамо МЗенит 1:0 T
28.04    Тур 26 БалтикаЦСКА 3:1 T
29.04    Тур 26 Крылья СоветовКраснодар 0:0 T
29.04    Тур 26 РубинУрал 1:1 T
29.04    Тур 26 СочиФакел 0:0 T
29.04    Тур 26 РостовОренбург 2:1 T
04.05    Тур 27 ОренбургКрылья Советов 2:1 T
04.05    Тур 27 КраснодарАхмат 0:1 T
05.05    Тур 27 Динамо МСочи 3:2 T
05.05    Тур 27 Пари ННСпартак М 0:0 T
06.05    Тур 27 УралБалтика 2:1 T
06.05    Тур 27 ФакелЗенит 1:1 T
06.05    Тур 27 ЛокомотивРостов 1:0 T
06.05    Тур 27 ЦСКАРубин 2:2 T
10.05    Тур 28 Крылья СоветовАхмат 0:2 T
11.05    Тур 28 РубинРостов 3:1 T
11.05    Тур 28 Спартак МКраснодар 1:0 T
11.05    Тур 28 ЗенитЦСКА 0:1 T
11.05    Тур 28 БалтикаДинамо М 2:3 T
12.05    Тур 28 ОренбургЛокомотив 0:2 T
12.05    Тур 28 ФакелУрал 0:0 T
12.05    Тур 28 СочиПари НН 6:1 T
18.05    Тур 29 Динамо МКрылья Советов 4:1 T
18.05    Тур 29 ЛокомотивФакел 2:0 T
18.05    Тур 29 СочиКраснодар 2:3 T
19.05    Тур 29 УралОренбург 3:3 T
19.05    Тур 29 Спартак МРубин 3:1 T
19.05    Тур 29 РостовБалтика 2:1 T
19.05    Тур 29 АхматЗенит 1:5 T
20.05    Тур 29 Пари ННЦСКА 2:6 T
25.05    Тур 30 ОренбургСпартак М 0:0 T
25.05    Тур 30 ФакелАхмат 2:0 T
25.05    Тур 30 БалтикаЛокомотив 1:3 T
25.05    Тур 30 РубинСочи 1:1
25.05    Тур 30 ЦСКАУрал 2:0 T
25.05    Тур 30 Крылья СоветовПари НН 1:1 T
25.05    Тур 30 КраснодарДинамо М 1:0 T
25.05    Тур 30 ЗенитРостов 2:1 T
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх